OBS: Denna sida är endast i utbildningssyfte, vi tar inget ansvar för eventuellt missbruk, du kommer vara ensam ansvarig för missbruk som du gör. Hacking är brottslig verksamhet och är straffbart.

Bli hacker 1

Att vårt moderna samhälle till stor del vilar på digitala stöttepelare och tjänster för att fungera som normalt är idag ingen hemlighet. Vi använder digitala tjänster med konton och lösenord både när vi loggar in på Spotify och våra Internetbanker. Faktum är att det är så vanligt förekommande att vi inte längre reflekterar över hur pass sårbara våra dagliga rutiner är om de skulle utsättas för en attack av något slag – vi kan förlora både pengar och personlig information vilket i sin tur leder till stora problem. Dessa dåd utförs i regel av en eller flera hackare med syftet att sno åt sig så mycket information eller pengar som bara möjligt. Dessa hackers är ute efter att åsamka skada för andra för sin egen vinning. Det kan tyckas frestande att bli hacker, men då bör man hålla sig undan från illegal verksamhet då polisen och olika länders säkerhetstjänster idag aktivt spanar och letar rätt på de som utför illdåd i den digitala världen.

I motsats till den brottsliga formen av hack finns de som arbetar med användarsäkerhet och testar olika system regelbundet för att på förhand stoppa obehöriga från att ta sig in. För dessa personer är belöningen istället den betalning de får från arbetsgivarna som anlitar dem för att se till att systemen de utvecklat är säkra. För den som vill prova på livet som en god hacker erbjuder många av de största tjänsterna på Internet olika former av belöningar om man kan hitta buggar eller säkerhetshål i deras tjänster. Några av företagen som erbjuder en sådan belöning är bland annat Facebook, Google och Dropbox. Ju större och allvarligare säkerhetshål man upptäcker och rapporterar, desto större bli naturligtvis också belöningen! Faktum är att detta vid flera tillfällen lett till att allvarliga brister upptäckts och åtgärdats hos några av de absolut största aktörerna på Internet i modern tid.

One comment on “Bli hacker

  1. Joakim maj 4,2015 15:00

    Hej! Jag skulle bli glad om jag kunde hjälpa till att få bort brottslingar. MVH Joakim Björk.

Kommentarerna är låsta.