OBS: Denna sida är endast i utbildningssyfte, vi tar inget ansvar för eventuellt missbruk, du kommer vara ensam ansvarig för missbruk som du gör. Hacking är brottslig verksamhet och är straffbart.

Hacka en mobil

Att hacka inom datorvärlden innebär att man skaffar sig information som är hemlighetsstämplat eller icke tillgänglig information om ett system genom att manipulera eller analysera om hur systemet fungerar, till skillnad från att cracka som är att arbeta med att ta sig förbi säkerhetssystem.

En hackare använder sig främst av verktyg som hexeditor och en disassemblator. Hexeditorn är en typ av datorprogram som används för att läsa eller redigera vilka typer av datorfiler som helst. Disassemblatorn däremot används för att analysera en kompilerad fil och reproducera källkoden för filen i assemblerkod.

Även om hackare oftast anses som ett hot inom datorvärlden finns det hackaktivister som menar att de hackar för en god sak och tar sig in olika system och förstör webbsidor de tycker är fel.

En modern telefon som enkelt går att hacka är iphone. Du får du tillgång till hela systemet och då finns det ingen begränsing på vad du kan göra. Du kan ändra allt i telefonen eftersom den inte har några skydd mot det lägre. Ett sådant hack kallas för jailbreak. En annan ska det tillåter är att du kan installera appar som inte kommer från App Store.

Förutom att hacka datorer kan mobiltelefoner också hackas. Detta innebär att man uppfångar telefonsamtal och röstmeddelanden oftast genom att få tillgång till röstmeddelanden utan mobilägarens samtycke. Att mobiltelefoner blir hackade är i stort sett telekomföretagens fel då det oftast beror på brister i implementeringen av systemen.

Sedan början av den moderna mobiltekniken har tjänstleverantörerna fått tillgång till de tillhörande röstmeddelanden genom fast telefon och kräver införandet av ett personligt identiferingsnummer för att lyssna på meddelandena. De flesta telekomföretagen använder en fyrsiffrig PIN-kod som sällan ändras av ägarna. Detta gör det enkelt för hackarna som både känner till mobilnumret och tjänsteleverantören att få tillgång till röstmeddelandena.

Även om PIN-koden är okänd kan hackaren genom social manipulation, som en metod för att manipulera personer till att utföra handlingar eller avslöja hemlig information, få tillgång till mobilägarens röstmeddelande. Det som gör det lätt för mobilhackarna är att så många väljer att ha en svag PIN-kod. För att hindra att användare väljer svaga PIN-koder har flera telekomföretag förbjudit användarna att välja rad eller upprepningar av siffror i personliga röstmeddelande koder.

Mobil hacking eller hacking överhuvudtaget anses som en typ av övervakning och anses även olagligt i flera länder om det inte är utfört som en laglig avlyssning av en myndighet. Idag finns det olika metoder att hacka en mobil telefon, bland annat finns det olika appar för att göra detta.